Zeynep Beken Şekeröz

Ezgi Kara

Telefon

(0212) 231 28 02

Adres

Nisbetiye Mah. Birlik Sok. Yücel Apt. No:4 D:7 34340 Levent, Beşiktaş, İstanbul

Zeynep BEKEN ŞEKERÖZ

Psikolog B.A. , Uygulamalı Gelişim Psikolojisi M.A. (A)

2020 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji lisans programından onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı üniversitede tam burslu olarak öğrenim gördüğü Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programında tez sürecine devam etmektedir.  Lisans sürecinde Dr. Gizem Arıkan’ın yürütücüsü olduğu “Güvenli Çember (Circle of Security) Ebeveynlik Eğitim Programı ile Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi” adlı TÜBİTAK projesinde 1-3 yaş arasındaki çocukların bağlanma özelliklerini (Attachment Q-Sort; AQS) incelemiştir. Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı öncülüğünde geliştirilen Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) projesinde 2022 yılında program uygulayıcısı olarak çalışmıştır. Yüksek lisans eğitiminin başlangıcından itibaren erken çocukluk döneminde obezitenin psikolojik, genetik ve çevresel öncüllerinin incelendiği bir TÜBİTAK projesinde yüksek lisans bursiyeri olarak çalışmıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra lisans sürecinden bu yana anaokulu, hastane, danışmanlık merkezi ve atölyelerde farklı kondisyonlarda farklı gelişimsel süreçlerdeki çocuklarla çalıştığı stajlarını tamamlamış, KAÇUV ve AÇEV’de gönüllü çalışmalara destek olmuştur. 2023 yılından bu yana Nadis Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık Merkezi ekibinde yer almaktadır. 1.Seviye Theraplay® Oyun ve Aile Terapisi, Marschak Etkileşim Metodu (MEM) ve Grup Theraplay® eğitimlerini ve Nurture and Play (NaP©)* Zihinselleştirme Temelli Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Müdahalesi eğitiminin ilk kısmını tamamlamıştır. World Human Relief (WHR), İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı (New York) ile ortak program olan “Uluslararası Travma Çalışmaları Sertifika Programı”nın Temel Düzey travma eğitimini kapsayan 33 saatlik 1. modülünü bitirmiştir. SİATT (Sosyal İletişimsel Alan Tarama Testi), Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Cümle Tamamlama Testi (Beier), Metropolitan Okul Olgunluğu Ölçeği ve D2 Dikkat testi uyguladığı testler arasında yer almaktadır. Çocuk ve ailelerle olan çalışmalarını bütüncül ve ilişkisel bir bakış açısıyla Theraplay® ekolü çerçevesinde yürütmektedir. Theraplay Der - Oyun ve Aile Terapileri Derneği’nin üyelerindendir.