Eda Kamhi

Eda KAMHİ

Psikolojik Danışman, B.A. , Klinik Psikoloji, M.A. (A)

Telefon

(0212) 231 28 02

Adres

Nisbetiye Mah. Birlik Sok. Yücel Apt. No:4 D:7 34340 Levent, Beşiktaş, İstanbul

Eda KAMHİ

Psikolojik Danışman, B.A. , Klinik Psikoloji, M.A. (A)

2023 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından yüksek onur derecesiyle bölüm üçüncüsü olarak mezun olmuştur. FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk ve Ergen Alt Dalında tam burslu olarak tez dönemi çalışmalarına devam etmektedir. Lisans öğreniminin bir dönemini Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı ile Hollanda- Groningen Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca, lisans eğitim hayatı ve sonrasında çeşitli araştırma projelerinde asistanlık yapmıştır. Bununla birlikte, lisans eğitimi sürecinde çeşitli danışmanlık merkezleri ve ilkokul ve lise kademesindeki okullarda stajlarını gerçekleştirmiştir. 2022 yılından bu yana Nadis Psikolojik Gelişim ve Danışmanlık ekibinde yer almaktadır.  Klinik çalışmalarında 1. Seviye Theraplay Oyun ve Aile Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu (MEM), Grup Theraplay, Kum Tepsisi ve Sanat Terapisi ve Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımlarından yararlanmaktadır. Çocuklar ile psikolojik değerlendirme çalışmaları kapsamında; Ankara Gelişim Envanteri (AGTE), Denver Gelişimsel Tarama Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Görsel Algılama Testi, Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası (ÖÖG), Gesell Gelişim Figürleri Testi, GOBDÖ – 2 – TV testlerini uygulamaktadır. Theraplay Der - Oyun ve Aile Terapileri Derneği’nin üyelerindendir.