Sanat yüzyıllardır insanların duygu ve düşüncelerini aktarmalarında bir araç olmuştur. Mağara duvarlarından, kalelerdeki portrelere; tapınaklardaki heykellerden, saraylardaki eserlere kadar her dönemden insan sanat ile uğraşmıştır. 

Bu geleneksel yöntem, günümüzde de “sanat ile kendini ifade” amacıyla iyileştirici ve geliştirici olarak kullanılmaktadır. Sanat ile kendini ifade ederken hedef, kelimelerle anlatılması güç olan duygu ve anıları renk, şekil ve imgelerin ifade gücünden yararlanarak çalışmaktır. Yetenek veya özel ilgi gerektirmeden her yaştan birey ve gruplarla uygulanmaktadır.


Nadis Danışmanlık ©2011