Yetişkinlere yönelik danışmalık hizmetinin amacı kişilere karar alma, hedef belirleme ve harekete geçme konularında destek vermektir. Bireysel danışmanlık sürecinde motivasyon, gelişime açık alanların irdelenmesi, düşünce ve duygu yapıları ve davranış modelleri üzerine çalışılmaktadır. 

Sayısı ihtiyaca göre belirlenen görüşmelerin sonucunda bireyler, destek mekanizmaları geliştirerek aktif olma halini keşfederler. Yetişkinlere yönelik danışmanlık hizmetleri bireysel görüşmeler, sanat ile kendini ifade, gruplar, deneyimsel çalıştaylar, eğitimler, koçluk, ölçme ve değerlendirme çalışmalarını içermektedir.


Nadis Danışmanlık ©2011