Ölçme ve değerlendirme araçları çeşitli amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Kurumsal danışmanlık hizmetleri kapsamında hedef, İnsan Kaynakları süreçlerinde gelişime açık yönleri tespit ederek verim sağlayacak yol haritasını çıkarmaktır.

Öncelikli olarak Amerika ve İngiltere’nin önde gelen ekollerinden faydalanılmaktadır. Bilişsel-davranışçı koçluk perspektifi ve pozitif psikoloji yönelimi baz alınmaktadır. 

Bireysel gelişim alanları, takım dinamikleri ve iş hayatına yeni atılan kişilere yönelik ilgi, motivasyon ve güçlü yönlerin ölçüldüğü değerlendirme araçları kullanılmaktadır.


Nadis Danışmanlık ©2011