Nadis, bilişsel davranışçı koçluk modelini kullanmaktadır. Amaç, kurumsal ihtiyaçları belirleyerek kuruma özel gelişim programları üretmektir. Koçluk sürecinde, bilimsel verilere dayanan, yetkinlik bazlı ve aksiyon odaklı yönetemler uygulanmaktadır. 

Nadis, liderler, yöneticiler ve çalışanlarla koçluk çalışmaları yapmaktadır. Yönetici koçluğunda hedef, yöneticilere, verimlilik arttırarak performansta kalıcı bir değişim yaratmalarında destek vermektir.

Aynı zamanda, Nadis çalışanların iş ve özel yaşam dengesini kurmalarında da yardımcı olmaktadır.


Nadis Danışmanlık ©2011