Düşünce süreçleri ve şekillerindeki değişimlerle birlikte, soyut düşünmenin ve geleceğe yönelik düşüncelerin arttığı, ahlaki değer ve yargıların oluştuğu bu dönemde, gençlerde kimlik ve kişilik gelişimi de gerçekleşir. Sosyal alanda ise arkadaşlarla ve aile ile olan ilişkiler değişirken, arkadaş çevresi ve romantik ilişkiler önem kazanır. 

Bu dönemi bazı gençler daha “kolay” geçirebilirken, bazı gençlerde ise yaşamlarının çeşitli alanlarını etkileyen sorunlar ortaya çıkabilir. 

Nadis ekibi, gençler ve aileler ile yürütülen çalışmalarda, bu dönemin daha rahat geçirilebilmesini hedeflemekte ve birçok konuda yardımcı olmaktadır.   

Anne ve babaların tutum ve davranışları, gençlerin gelişimleri ve davranışları ile yakından ilişkilidir. Bu zor süreçte gösterilen ebeveynlik becerileri, gençlerin gelişimi ve onlar ile olan ilişkileri için büyük önem taşımaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda, gençler ile bireysel, grup içinde veya aile ile birlikte çalışılır.

Gençler ile çalışılan konular:
 • Bedensel değişimler: Beden imajı, benlik kavramı, kabullenme
 • Erken ve geç olgunlaşma
 • Aile ve arkadaş ilişkileri 
 • Romantik ilişkiler
 • Aile içi iletişim 
 • Sosyal beceriler
 • Kurallar ve sorumluluklar
 • İsyan ve bağımsızlık
 • Kimlik karmaşası ve oluşumu
 • Uyum güçlüğü
 • Stresle başa çıkma yolları
 • Öfke kontrolü
 • Sınav ve performans kaygısı
 • Özgüven
 • Motivasyon
 • Toplum içindeki rol: Akademik başarı ve mesleki kariyer
 • Duygusal ve ekonomik bağımsızlık 
 • Risk alma eğilimleri: Suç davranışları ve bağımlılıklar 


Nadis Danışmanlık ©2011