Aile bireyleri benzer ve farklı özelliklere sahiplerdir. Aile içi ilişkiler, bireylerin bu özelliklerinin etkileşimleriyle oluşur ve gelişir. Bu ilişkilerde “denge” olduğu sürece, aile, mutluluklarını paylaşmayı, sıkıntılarla baş etmeyi ve sorunlarını kendi içinde çözmeyi öğrenir. 

Bazen, aile içi ilişkilerde çatışma ve anlaşmazlıklar yaşanır. Bu dönemlerde, bireyler olumsuz etkilenerek çözümsüz kalabilirler. Böyle zamanlarda, aile danışmanlığına başvurmak, aile içi iletişimin yeniden kurulmasını ve bireysel gerginliğe yol açan aile dinamiklerinin sağlıklı bir biçimde geliştirilip, iyileştirilmesini sağlar. 

Her aile içinde güçlü ve güçsüz yanlar barındıran bir sistemdir. Aile danışmanlığının amacı, aile bireylerinin içinde bulundukları sistemin onlara olumlu yansıyacak güçlü yönlerini ve gelişime ihtiyaç duyan güçsüz yanlarını keşfetmelerine yardımcı olmaktır. 

Aile danışmanlığı, ihtiyaca ve duruma göre sayısı ve süresi belirlenecek görüşmelerden oluşmaktadır. Aile bireyleri görüşmelere çoğunlukla bir arada katılırlar. Ancak, gerekli durumlarda görüşmeler farklı aile bireyleriyle farklı zamanlarda yapılabilir. 


Nadis Danışmanlık ©2011