Çocuğun gelişimindeki en önemli araçlardan biri olan oyun, çocuğun kendini özgürce ifade etmesine ve gerçek yaşamdaki deneyimlerini yeniden canlandırmasına imkân verir. Çocuk, oyun sırasına duygu ve düşüncelerini ifade ederken, hem dış dünyayı tanıma fırsatını bulur, hem de karşısına çıkan problemler ile baş etme yollarını öğrenir.   

Nadis’te yürütülen çalışmalarda, danışman, çocuğun kendini gerçekleştirebileceği, kabul ve güven ortamını yaratarak, çocuğun kendini daha iyi tanımasına, potansiyelinin farkına varmasına ve kendi kaynaklarını öğrenmesine yardımcı olur. Çocuğun başa çıkma yöntemlerini ve davranışlarını anlayıp, kabul ederek; duygu, özlem, istek ve beklentilerini ifade etmesini sağlar. 

Bu süreçteki hedefler:

• Çocukların duygularını daha iyi anlamaları ve ifade etmeleri
• Problem çözme becerileri geliştirmeleri
• Sorunlu davranışların azalması
• Özgüvenlerinin artması 
• Özkontrolün gelişimi 
• Psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir biçimde gerçekleştirmeleri

Oyunun iyileşme aracı olarak uygulandığı başlıca alanlar: 

• Davranış sorunları 
• Duygusal sorunlar 
• Kaygı ve korkular
• Çekingenlik
• Özgüven ve sosyal beceri sorunları
• Takıntılar ve mükemmeliyetçi tutumlar 
• Fiziksel ve cinsel istismar
• Travmalar
• Boşanma ve ailede yaşanan diğer değişimler 
• Dikkat sorunları
• Okul ile ilgili sorunlar
• Uyku, yemek, tuvalet sorunları

Nadis Danışmanlık ©2011