Çocuklar ile çalışmanın, yetişkinlere göre en büyük farkı, sözel olmayan iletişim araçlarının kullanımıdır. Başta oyun ve sanat olmak üzere, çeşitli çalışma ve aktivitelerin iyileştirici özellikleri aracılığıyla, çocuk ile iletişim sağlanır. Çocuğun iç dünyasına ulaşıldığında, duygu ve düşüncelerin ifadesi de kolaylaşır.

Çocuklar ile yapılan çalışmalar, gelişimi destekleyici, ileriki zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunları önleyici ve var olan sorunlara yönelik çalışmalar olarak gruplandırılır. Aile ile belirlenen hedefler doğrultusunda, çocuklar ile bireysel, grup içinde veya aile ile birlikte çalışılır.
Çocuklar ile sıklıkla çalışılan konular:

  • 0-6 yaş arasındaki bebek ve çocukların sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin takibi ile bu gelişim alanlarındaki becerileri destekleyici ebeveyn yaklaşım ve yöntemleri 

  • Okul öncesi dönemde karşılaşılan problemler: Uyku sorunları, korku ve kaygılar, anneden ayrılma endişesi, öfke nöbetleri ve inatlaşma, tuvalet eğitimi, cinsel gelişim, yeme problemleri, kardeş kıskançlığı, akran ilişkileri, saldırganlık

  • Okul dönemi çocuklarında görülen problemler: Öğrenme güçlüğü ve bozuklukları, TV, bilgisayar ve Internet, korku ve kaygılar, davranış problemleri

Çocuk ve Oyun 
3-12 yaş aralığındaki çocukların, duygu ve isteklerini ifade etmeleri, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, problemli davranışlarının azalması, çatışmalar ile başa çıkmaları ve özgüvenlerinin artmasını hedefler.  Detaylı Bilgi

Anne-Baba ve Çocuk ile Oyun 
Çocuğun ve ebeveynin dünyaları arasında köprü kurmayı amaçlar. Temel hedefi, ebeveynlere çocuk ile oyun oynama becerilerini kazandırmak ve oyun aracılığıyla iyileşme tekniklerini öğreterek kendi başlarına uygulayabilmelerini sağlamaktır.  Detaylı Bilgi

Çocuk ve Sanat
Sanat ve yaratıcılık, her çocuğun içinden gelen, doğal ve tanıdık bir kendini ifade şeklidir. Çocuklarda sıkıntı veren ve baş etmesi zor olan her tür problem için sanat ile ifade çalışması uygulanabilir. Detaylı Bilgi


Nadis Danışmanlık ©2011