Çocuklar ile yürütülen çalışmalarda, “sanat ile kendini ifade” iyileştirici ve geliştirici olarak kullanılmaktadır. Sanat ile dışavurumda hedef, kelimelerle anlatılması güç olan duygu ve anılarla çalışırken; renk, şekil ve imgelerin ifade gücünden yararlanmaktır. Sanat çalışmaları, yetenek veya özel ilgi gerektirmeden her yaştan çocuk ile uygulanmaktadır.

Özgüven eksikliği, boşanma sonrası davranış sorunları, depresyon, kaygı, fobiler, kronik hastalıklar, saldırganlık, yas, cinsel ve fiziksel suiistimal gibi problemler sanat ile çalışılan durumlardan bazılarıdır.


Nadis Danışmanlık ©2011